free website builder

RODO

Szanowny Kliencie,
informuję, że dla celów wykonania usługi będą zbierane, gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane Twoje dane osobowe.
Czynności te będą wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO). 

    INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE 
 Z ROZPORZĄDZENIEM OGÓLNYM O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Przygotowując ofertę i/lub realizując zlecenie tłumaczenia, uzyskaliśmy od Państwa dane osobowe (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, e-mail, nr telefonu, nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami, jej nr telefonu i e-mail, inne dane niezbędne do kontaktu), które trafiły do naszego systemu komputerowego do obsługi zapytań oraz zleceń. Przekazując nam dokumenty do tłumaczenia, udostępniliście nam Państwo również zawarte w nich dane osobowe, w tym dane wrażliwe.

W związku z powyższym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest „FORDITO TŁUMACZENIA I NAUKA JĘZYKÓW WIOLETTA MRUKWA” Z SIEDZIBĄ W ŻORACH (44-240 ), UL. PSZCZYŃSKA 98 , NIP: 651-153-17-18

Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu jest niezbędne do wykonania następujących czynności:
- przygotowania oferty dla Państwa,
- realizacji usługi tłumaczenia,
- przesłania tłumaczenia pocztą tradycyjną lub elektroniczną,
- wystawienia dokumentu sprzedaży (jeśli życzą sobie Państwo wystawienia faktury),
- innych czynności związanych z uzasadnionym interesem Administratora (np. w celu rozwiązania ewentualnych reklamacji).
Dane osobowe będą przetwarzane minimum przez okres niezbędny do świadczenia usługi, czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. W zakresie wynikającym z przepisów podatkowych dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

FORDITO TŁUMACZENIA I NAUKA JĘZYKÓW WIOLETTA MRUKWA 
stosuje środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. 

Mają Państwo prawo zażądania od administratora:
- dostępu do dotyczących Państwa danych,
- dostarczenia kopii danych podlegających przetwarzaniu,
- prostowania tych danych,
- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o  ochronie danych osobowych okoliczności.
Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy. Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

h

Mobirise

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

  •  tłumaczenia wierzytelne wszelkich dokumentów
  • tłumaczenia dla sądów, policji, urzędów, firm oraz osób prywatnych  
  • tłumaczenia z dziedzin; prawa, handlu, gospodarki, finansów 
  • obsługa językowa firm
  •  prowadzenie korespondencji handlowej
  • tłumaczenia ustne

Adres

"Fordito" Wioletta Mrukwa
ul. Pszczyńska 98 
44-240 Żory  


Kontakt

Email: biuro@fordito.pl
Tel.: +48 602 218 497Zlecenia przyjmowane są osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą.

Konto Bankowe

PL 52 1140 2004 0000 3002 6577 2928